සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD057-09
අනාගාමි උත්තමයාගේ හැසිරීම.
අනාගාමි උත්තමයන් සිත කය වචන හසුරුවන ආකාරය පිලිබදව උපමා සහිතව පැහැදිලි කරදෙන්න.
16:55
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව