සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD057-07
මරනාසන්න අවස්ථාව ගැන.
මරම මංචකයේදි මරනයේ වේදනාව විදින පුදද්ගලයකුට ඒ මොහොතේ කනට කර හෝ බුදුගුන හෝ කරණීය මෙත්ත සුත්‍රය වැනි දෑ අසන්නට සැලැස්වීමෙන් ඔහු හෝ ඇයට සුගතිගාමී ප්‍රති සංදියට එය පිටිවහලක් වෙනවාද නැතිනම් මරන වේදනාව කායික නිසා එය යටපත් කරනවාද?
18:52
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව