සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD056-29
පිරිසිද දැන ගැනීම.
දම්සක් පැවතුම් සූත්‍රයෙහි දුක්ඛ සත්‍ය පිරිසිද දැනගත යුතු බවත් දුක්ඛ සමුදය සත්‍ය ප්‍රහානය කලයුතු බවත් දුක්ඛ නිරෝධ සත්‍ය සාක්ෂාත් කලයුතු බවත් දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා සත්‍ය වැඩිය යුතු බවත් දේශනා කොට ඇත.
19:33
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (18 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව