සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD056-23
ආස්වාදය ආදීනවය නිස්සරනය.
සැප ලෙස එන දුක ආස්වාදය ආදීනවය නිස්සරනය පැහැදිලි කර දෙන්න.
06:53
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව