සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD056-20
සංඛතයි පටිච්චසමුප්පන්නයි යනු
ඇස සංඛතයි පටිච්චසමුප්පන්නයි යනු පහදා දෙන්න.
08:19
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව