සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD056-13
හාමුදුරුවන්ට දේශපාලනය කැපද?
හාමුදුරුවන්ට දේශපාලනය කිරීම කැපද?
06:45
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව