සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD055-40
අතීතස්ස ඥානය අයත් වන්නේ. පුබ්බේ නිවාසාසනුස්සති ඥානය හා චුතූපපාත ඥානය
අතීතස්ස ඥානය අභිඥාවක්ද? එසේ නම් එය අයත්වන්නේ පංච අභිඥා වලින් කුමකටද?
03:58
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (4 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව