සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD055-38
අනුසෝත ගාමී පටිසෝත ගාමී තේරුම.
අනුසෝත ගාමී පටිසෝත ගාමී යන වචන පැහැදිලි කර දෙන්න.
07:08
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව