සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD055-30
සෝතා පන්න මාර්ග අනුගාමිකයකු ලෝකය දෙස බලන ආකාරය.
සෝතා පන්න මාර්ග අනුගාමිකයකු ලෝකය දෙස බලන්නේ කෙසේද? ඔහුගේ ලක්ෂන මොනවාද?
05:12
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව