සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD055-27
සප්ත බොජිජංග ධර්ම වැඩීම.
සප්ත බොජිජංග භාවනාව වැඩීම පිලිබදව පැහැදිලි කරන්න.
22:02
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව