සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD055-26
රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඤඤාණ විග්‍රහය.
රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඤ්ඤාණ සවිස්තරව පහදා දෙන්න.
1:16:04
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (70 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව