සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD055-22
මනෝමය පූජාව අපිට කරගත හැකිද?
අපිට තනියම මනෝමය පූජාවක් කරගත හැකිද?
එසේ නම් එය කරගන්නා ආකාරය පහදා දෙන්න.
07:20
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව