සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD055-20
මහා කල්ප 91 ගැන තීරන.
මහා කල්ප 91 පෙර සිදුවූ කර්ම විපාක ගෙවා අවසන් යයි නියවුයේ කුමන ක්‍රමයක් අයුරින්ද?
12:45
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව