සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD055-19
පරතෝගෝෂක ප්‍රත්‍ය පිහිටන ආකාරය.
ධරම ශාලාවෙන් පිටත සිටින අය ධර්මශ්‍රවනය කරනුයේ ශබ්ද විකාසන යන්ත්‍ර වලින් නිකුත්වන හඩ ඔස්සේය මේනිසා ඔවුන්ට සෝතාපන්න වීමට අවශ්‍ය පරතෝගෝෂක ප්‍රත්‍ය පිහිටන්නේ නැද්ද?
04:53
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (4 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව