සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD055-15
සුස්ක විදර්ශක රහතන් වහන්සේ ගැන.
සුස්ක විදර්ශනා වඩන අර්ය වහන්සේ අභිධර්මයේ කියවෙන ලොකෝත්තර සිත් 40 හේ අඩංගු වන්නේ කවර ස්ථානයේද?
10:39
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව