සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD055-12
ගතියට ගතිය.
සැඩපරුෂ බව ආහාර කර ගන්නා අමනුෂ්‍යයින් සිටනවා සේම යම් දුකක් ගැන හිත හිතා දුකවෙන අය‍ෙගේ ආහාර ලබා ගන්නා අමනුෂ්‍යයින් සිටීද? බොජ්ජංග පිරිත පහදා දෙන්න.
08:17
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව