සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD055-10
ආර්ය මාර්ගිකයා සහ පංච දුෂ්චරිතයා.
ආර්ය මාර්ගයේ ගමන් කරන්නෙකුට පංච දුෂ්චරිතයෙන් වෙන්වී සිටීම කෙසේ බලපායිද? යම් හෙයකින් පංච දුෂ්චරිතයේ යෙදීමට සිදුවුව හොත් ආර්ය මාර්ගයට එය කෙසේ බලපායිද?
04:33
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව