සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD055-08
පවුලේ සිටින ආර්යන්ට බැනීම.
ආර්ය තත්වයට පත්වු නෙනෙකු ගෙදර සිටනවිට පවුලේ අනෙකුත් අයගේ පිටවන වචන වලින් ක්‍රියා වලින් වැරදි සිදුවන විට පවුලේ අනෙකුත් අයට අකුසල් සිදුවේද?
09:45
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව