සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD055-06
ජීවිතය පවතින්නේ සිතුවිලි තුලද?
ජීවිතය පවතින්නේ සිතුවිලි තුලද?
09:22
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව