සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD055-05
ආත්ම සහ භවය.
ආත්මයත් භවයත් දෙකම එකක්ද දෙකක්ද?.
17:52
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව