සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD055-04
සංකත ලක්ෂන.
උප්පාදෝ පඥායති හටගැනිමක් පේනවා. වයෝ පඥායති වැනසීමක් පේනවා.අඤ්ඤත්තං පඥායති අන්ය ආකාරයට පත්වීමක් පේනවා.මේ ආකාරයෙන් පොතක අනිත්‍ය ලක්ෂනය තේරුම් කර තිබුනා.
41:53
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (38 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව