සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD054-43
අකුරු අටයි පද තුනයි විග්‍රහය.
නිවන් දැකීමට අවශය අකුරු අටකි. පද තුනකි. එය පැහැදිලි කර දෙන්න.
50:53
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව