සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD054-42
සමාධිය වැඩීමට අවශය පසුතලය.
කර්මස්ථාන වඩනවිට සමාධිය ඉතා හොදින් වැඩෙන අවස්ථා ඇතිමුත් ඇතැම් අවස්ථාවලදී සමාධිය කෙසේවත් නොමැති හිත වික්ෂිප්ත තාවයට පත්වේ. කර්මස්ථානය නවතා සුසුම් හැරියද අසාර්ථක වේ. මෙයට හේතු මොනවද?
18:08
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (17 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව