සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD054-30
මරණය සිදුවන ආකාරය.
මරණය සිදුවන ආකාරය ගැන බුද්ධ දේශනාවේ සදහන් කර ඇත. එය පැහැදිලි කර දෙන්න.
25:19
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව