සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD054-28
නිරෝධ සංඥා විස්තරය.
ගිරිමනන්ද සුත්‍රයේ නිරෝධ සංඥාව සබ්බ ලෝකේ අනභිරති සංඥා , විරාඝ සංඥාව යනු කුමක්ද?
06:59
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (6 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව