සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD054-26
නියත මිත්‍යා දෘෂ්ඨිය ආනන්තර්ය පාපයක්ද?
ආනන්තරිය පාපකර්ම පහට නියත මිත්‍යාදෘෂ්ඨිය එක්කල විට කුමක් වේද?
04:49
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (4 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව