සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD054-20
සැප හෝ දුක විදීමක් නැද්ද?
පංච උපදනස්කන්දයට අයිති සියලුම විදීම් මාත්‍රා ක්ෂණයක් ක්ෂනයක් පාසා ගෙවි ගෙවී අතීතයට යන බැවින් අප මනසින් ගොඩ නගාගත් මුලාවක් මිස සැබවින්ම තිබෙන ආශ්වාදයක් නැහැ නේද? මෙසේ දුක් විදීම සැලකු විට සැබවින්ම අප විදින දුකක් නොමැත යනුවෙන් අදහසක් එනවා නේද?
25:29
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව