සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD054-17
තන්හාවේ ප්‍රබේද.
තණ්හාවේ ප්‍රභේද වශයෙන් ගත්විට කාම තණ්හා , භව තණ්හා , විභව තණ්හා යන ආදියේ අර්ථයත් , නිරුක්ති එනසැටිත් , මේ කෙලෙස් ධර්ම හටගන්නා ආකාරයත් ඒවා නිරුද්ධ මත ආකාරයක් විස්තර කරන්න.
15:06
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (14 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව