සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD054-16
ආර්ය මාර්ගයේ ගමන් කිරීමට දැනගත වැදගත් දේවල්.
ආර්ය මාර්ගයේ ගමන් කරන පුද්ගලයෙක් උත්සහ කල යුත්තේ පන්චකාමයෙන් උපරිමව ඈත් වී සිටීමද? එසේ නොමැතිනම් ඒවා සමග ගැටෙමින් තිල්ක්ෂණය මෙනෙහි කිරීමද?
27:44
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව