සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD054-07
ආනන්තර්ය පාප කර්ම පිලිබදව.
බල්ලාට ගසන ගඩොල් පහරක් වැරදී ගොස් පියාට වැදීමෙන් පියා මිය යාමත් , පියාට ගසන ගඩොල් පහරක් බල්ලට වැදීමෙන් බල්ලා මිය යාමත් , චේතනාව අනුව කර්මය වේ එන එක අරගෙන ධර්මතාවය අනුව ආනන්තර පාපකර්මයක් වන්නේ ද ?
03:26
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (3 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව