සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD053-48
ලෝක සම්මත.
මරනින් පසු බස්නාහිරට හිසලා තැබීමට හේතුව කුමක්ද?
10:49
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව