සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD053-45
ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ඨවීමට කල යුතු දෙය.
යම් පුද්ගතයෙක් යම් කිසි පුන්‍ය කටයුත්තක් කර ලෙෘඛික හෝ ලෝකෝත්තර යම් කිසි ප්‍රාර්ථනයක් කරන විට එය එමගින් කවර ආකාරයකට ආනිසංස ගෙනදේද?
23:07
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව