සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD053-44
පව් කමාකර ගත හැකිද?
බුදු දහමට අනුව කරන ලද කර්ම ගෙවිය යුතු වුවද අප බෙෘද්ධයන් ලෙස කායේන වාචා චිත්තේන යනුවෙන් ලෝකයා ඉදිරියේ ගාථාවක්ද භාවිතා කරයි. මෙහි ධර්මානුකූල බව පහදා දෙන්න.
10:34
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව