සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD053-41
ස්වාභාවික ශක්තිය අපට බලපාන ආකාරය.
අවකාසයෙන් හා පෘතුවියෙන් සපයන ස්වාභාවික ශක්තිය අපට බලපානේ කෙසේද?
05:12
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව