සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD053-31
උපයන දෙය ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට නොහැකි වන්නේ මන්ද?
දැනට අවුරුදු 15ක පමණ කාලයක පටන් උපයන ධනය තම ප්‍රයෝජනය සදහා භාවිතා කිරීමට බැරිවනසේ නොයකුත් අන්දමේ ධන හානි සිදුවන අතර මේ ගැටදුව සදහා ධර්මානු කූලව පහදා උපදෙසක් දෙන්න.මේ මුලු කාලය තුලම බෝධි පූජා ආදිය කල මුත් එයින් කිසි ප්‍රතිඵථයක් නොලදිමි.
09:43
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව