සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD053-25
ධර්මයේ සදහන් ආකාර ලිංග..පිලිබද විස්තරය.
ධර්මයේ සදහන් ආකාර ලිංග නිමිති උ‍ද්දේස ප්‍රඥප්ති යන මේවා පහදා දෙන්න.
04:01
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (4 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව