සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD053-24
කාලය හරහා යෑම.
කාලය හරහා අතීතයට හෝ අනාගතයට යාම පිලිබදව කිසියම් දෙයක් බුදු ධහමේ සදහන්වේද?
03:35
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (3 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව