සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD053-13
පංච උපාදානස්කන්ධය ප්‍රහානය කර ගන්නා ක්‍රමය.
පංච උපාදානස්කන්ධය ප්‍රහානය කරන ආකාරය පහදා දෙන්න.
30:11
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (28 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව