සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD053-07
සීවලී යන්ත්‍ර වල ගුණයක් තිබේද?
නිවෙස් වල සීවලී යන්ත්‍රය රත්න මාලි බන්ධන යන්ත්‍රය මෙවැනි යන්ත්‍ර රාමු කර එල්ලා තිබේ.මේ යන්ත්‍ර මෙසේ එල්ලා තිබීමෙන් යම් කිසි ඵලයක් තිබේද? මේ යන්ත්‍ර වල ධර්මානු කූල අදහස් තිබේද?
08:22
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව