සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD052-62
භාවාංග සිත පිලිබදව.
සිත නිරතුරුවම පවතින්නේ භවාංග ගතවයි. එහි දොර ඇරෙන්නේ වර්ථමාන අරමුනකට ඉඩ ගැනීමටයි.වර්තමාන අරමුන චිත්තක්ෂන 17ක් ඒ සදහා ගත කරයි.මේ කාලය තුල කලින් තිබූ සිත හිටින්නේ කෙසේද? කුමක් ඇසුරේද? නැත්නම් එයට කුමක්වෙනවද?
13:35
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව