සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD052-57
ආර්ය බවට පත්වූවකු සහි සුන්ව මියයාද?
සිහිය සුන්ව මිය යෑමට සිදුවුව හොත් මා නිරතුරුවම ප්‍රගුන කරන නිවනම වේවා යන ප්‍රාර්ථනය අනුව මට මාර්ග ඵලයක් ලබා ගැනීමට හැකිවේද? නැතහොත් සියලු අපේක්ෂා සුන්වී දුගතියට ඇදී යාද?
07:25
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව