සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD052-56
ආහාර පිළිබඳව දැනගත යුතු වැදගත් කරුණු
1.කිරි බීම හෝ මුදවන කිරි ආහාරයට ගැනිම නිසා කිසියම් අවැඩක් සිදුවේද?
2.මස් මාංස නොකන අයෙක් කිරි කෑම හෝ බීම විශේෂ ගුණයකට අයත් වේද?
16:15
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව