සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD052-51
මිය ගිය මව් පියන්ට ගාථා කියා වැදිම.
මිය ගිය මව් පිය දෙදෙනාට වැදීමේදී මව් පියන්ට කියන ගාථා කියා වැදිම සුදුසුද?
08:32
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව