සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD052-47
සත්‍ය බුද්ධ වචන ඇත්තේ කා ලගද?
1.එකම බුද්ධ වචන හිනයාන මහායාන වශයෙන් බෙදි ඇත්තේ ඇයි?
2.මින් මිත්‍යා දුෂ්ටික ගනයට වැටෙන්නේ කවුද?
13:09
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව