සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD052-44
සතිපට්ඨාන භාවනාවේ අගය.
සතිපට්ඨාන සූත්‍රයෙන් පෙන්වා දෙන චිත්ත භාවනාව නිසා සිත දියුනුවි ධ්‍යාන ලැබීම සිදුවේ. නමුත් නිවන් මගට නම් ප්‍රඥාව දියුනු කල යුතු බව පෙන්වා දෙනවා. ඒසදහා විදර්ශනා භාවනා වක යෙදිය යුතුය. විදර්ශනා භාවනාව මගින්ම චිත්ත පාරිසුද්දිය හා ප්‍රඥාව දියුනු කොට නිවන් මගට පිවිසිය හැකිද?
03:18
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (2 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව