සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD052-43
උපසමානුස්සතිය තේරුම.
උපසමානුස්සතිය පටික්කූල සංඥා පහදා දෙන්න.
19:46
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව