සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD052-42
සෙත් කර ගන්නා දේවල මූඩි විවෘතකර තැබීමට හේතුව.
සෙත් කර ගැනිම සදහා ගෙන එන බොතල්වල මූඩි විවෘතකර තැබීමට හේතුව පහදා දෙන්න.
03:06
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (2 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව