සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD052-39
පිං වත් පාලකයන්ගේ ක්‍රියා රටට බලපාන ආකාරය.
ජනාධිපති තුමා මෙම දුර්ලභ ධර්මය පිලිබදව දැනුවත් වී ඇති බවත් දැන ගන්නට ලැබුනා.චිත්තක් ප්‍රසාදයක් ඇති කර ගැනිම සදහා ඒ පිලිබදව විස්තරයක් දැන ගැනිමට කැමතියි.
12:14
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව