සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD052-38
පංච උපාදානස්කන්ධය අනිච්ච වශයෙන් බැලීම.
පංච උපාදානස්කන්ධය අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බැලන්නේ කෙසේද?
38:10
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව