සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD052-35
දස කසින භාවනා ක්‍රම පිලිබදව.
සමත භාවනා කර්මස්ථාන 40න් දස කසින ආදීවු භාවනා ක්‍රම හින්දුන්ගෙන් පැමිනි භාවනාද?
21:29
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව